הסכם עבודה:

הסכם עבודה חתום ומצורף להצעת המחיר יהווה את מהות ההסכם בין נותן השירות (אני) לבין הלקוח.
בהסכם יפורטו :

 1.  מה כולל הפרויקט, כיצד מוגדרות המשימות ומה קורה במקרה של הפרת החוזה?
 2. מה כולל התשלום, ובאילו מועדים הוא יתקבל?
 3. היכן העבודה מבוצעת ואיך שומרים על זכויות הקניין הרוחני?

זכויות ביצירה:

זכויות ביצירה:

 • זכויות היצירה יועברו באופן בלעדי ומוחלט אל הלקוח בתנאי שהעסקה הושלמה במלואה והועברו כל התשלומים כפי שסוכם בתחילת העבודה.
 • במידה ולא הועברו כל התשלומים, הזכויות ביצירה ישארו בידי יוצר היצירה עד לגמר התשלום.
 • היצירה הינה: קבצי אתר האינטרנט, כתובת האיטרנט ואחסון האתר (במידה ונרכש משרתי ADDTOCART).

 

אחריות בונה האתר עבור הלקוח:

 • בניית אתר אינטרנט (תדמית, מסחר ודף נחיתה)
 • שעת תיקון
 • אחסון האתר בשרת ADDTOCART

אחריות כללית ללקוח:

כל אתר אינטרנט לרבות דפי נחיתה (למעט אתרים שפנו לקבלת שעת תיקון) יקבלו תוסף אבטחה – אנטי וירוס המגן מפני פריצות לאתר האינטרנט. התוסף מגן מפני 99% ממקרי הפריצה לאתרי וורדפרס ומבטח את הלקוח.

בנוסף, יינקטו כל אמצעי הזהירות שברשותי על מנת לשמור על תקינות ובריאות האתר וביניהם:

 • מניעת עדכון אוטומטי לתוספים (למעט תוסף האבטחה) כדי לשמר את מבנה האתר ולמנוע התגנשות שנגרמת מעדכון.
 • כניסה אל האתר מדי פעם (בין חודש לשלושה חודשים) לבדיקת תקינות האתר ובריאותו.

 

אחריות ללקוח – בניית אתר תדמית, אתר מסחר ודף נחיתה:

לאחר גמר התשלום ומסירת האתר ללקוח ייעמדו לרשות הלקוח כ15 ימי עסקים לבחינת תקינות ונראות האתר.
במידה ויימצאו ליקויים כלשהם יזכה הלקוח לתיקון שלהם ללא עלות נוספת ועד לשלושה סשנים של תיקונים (סשן תיקונים = שליחת רשימת תיקונים אל מפתח האתר). לאחר שלושת הסשנים התיקונים יהיו בתשלום לפי שעת תיקון אתר.

לאחר סיום העסקה ובגמר התשלום תועמד לרשות הלקוח חצי שנה – 6 חודשים של אחריות לאתר האינטרנט.
האחריות כוללת:

 • תקינות האתר והפונקציות שבו.
 • גיבויים שוטפים על בסיס שבועי לשרת.
 • אבטחה מפני פריצה לאתר.

במידה ואחד התנאים לאחריות הופר, הלקוח יזכה לתיקון מיידי של אתרו ללא עלות נוספת ולא יאוחר מ14 ימי עסקים. במידה והאתר לא יסודר לאחר 14 ימים יזכה הלקוח לפיצוי כספי של 100₪ לכל יום איחור ולא יותר מסכום של חצי מסכום העסקה המקורית למעט תשלומי אחסון, דומיין ופרסום.

על הלקוח לדווח על תקלה באתר לא יאוחר מ20 ימים מיום הימצאותה.

האחריות תחל בתנאים הבאים בלבד:

 1. אין משתמש נוסף בדרגת אדמין באתר מלבדי.
 2. לא הורדו שום תוספים מצד הלקוח אל האתר.
 3. לא בוצעו שום עדכונים לתוספים ללא יידוע מראש של מפתח האתר.
 4. תוסף האבטחה נותר פעיל לאורך כל הזמן.
 5. לא בוצעו שינויי קוד באתר .

במידה ואחד מחמשת הסעיפים הנ"ל הופר, לא תתאפשר ללקוח הזכות לדרוש את הפעלת האחריות לאתר. וכל שינוי או תיקון יהיו בתשלום נוסף.

הלקוח מתחייב לפעול בגילוי נאות של כל פגם שייווצר על ידו ולשתף בכל הידוע לו על הפגמים באתר.